نرم افزار حساب

نرم افزار حساب

مشکل اکثر نرم افزار های موجود در بازار پیچیدگی زیاد و در نتیجه نیاز به یک نفر آشنا به علم حسابداری می باشد . در نهایت محصولی دریافت می کنید که ممکن است از خیلی قسمتهای آن استفاده نکنید و هزینه زیادی برای آن پرداخت نموده باشید،
هدف ما طراحی نرم افزاری که نیاز به نصب نداشته باشد و در نتیجه صاحبان مشاغل با کمترین تسلط کار با کامپیوتر بتوانند با آن کار کنند.طراحی این نرم افزار به گونه بوده که دفاتر کاغذی که برای ثبت مشتریان و دریافت و پرداختها استفاده می کنید حذف می گردد.

این نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک طراحی گردیده است

امکانات نرم افزار :

1-تعریف مشتریان

2-ثبت دریافت و پرداخت ها

3-صورتحساب مشتریان(مشاهده و پرینت)

4-لیست مشتریان بدهکار یا بستانکار

5-تعریف سربرگ و پاورقی

6-تعریف رمز …


خرید و دانلود انی نرم افزار حساب